KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia


Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghĩ giữa nhân dân

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

Ví dụ: Kể chuyện mình đã giúp đỡ một ông khách nước ngoài không biết Tiếng Việt tìm đường về khách sạn.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan