Hợp tử phát triển thành gì ?

Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Hợp tử phát triển thành gì ?

Hợp tử phát triển thành gì ?

a) Hạt    

b) Phôi

Trả lời:

Chọn b: Phôi

Các bài liên quan