Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?

Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?

a) Nước đường.

b) Nước chanh (đã lọc hết tép chanh và hạt) pha với đường và nước sôi để nguội.

c) Nước bột sắn (pha sống)

Trả lời:

Chọn c: Nước bột sắn (pha sống)

Các bài liên quan