Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài hội vật

  Soạn bài hội vật

  Câu 1. Tìm các chi tiết miêu tả cảnh sôi động của hội vật.Câu 2.Cách đánh của ông Cản Ngũ và Quắm Đen có gì khác.Câu 3. Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm thay đổi keo vật như thế nào ?Câu 4. Theo em vì sao ông Cản Ngũ thắng ?

 • Kể chuyện hội vật

  Kể chuyện hội vật

  Câu 1. Cảnh mọi người đi xem hội vật.Câu 2.Mở đầu keo vật.Câu 3. Ông Cản Ngũ bước hụt và hành động của Quắm Đen.Câu 4. Thế vật bế tắc của Quắm Đen.Câu 5. Kết thúc keo vật.

 • Chính tả hội vật

  Chính tả hội vật

  Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn