Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)

Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn