Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?


Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại.

Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
Văn hoá trong buổi đầu thời cận đại phát triển ở các lĩnh vực:
Văn học
Âm nhạc
Hội họa – kiến trúc
Tư tưởng
a/ Về văn học:
Thời kỳ này xuất hiện nhiều nhà văn,
nhà thơ lớn
Cooc-nây (1606-1684), đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp
La Phông-ten (1621-1695), nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp
Mô-li-e (1622-1673), tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp
b/ Về âm nhạc:
Bét-tô-ven, nhà soạn nhạc thiên tài người Đức với những sáng tác nổi tiếng:
như bản giao hưởng số 3, số 5, số 9
Mô-da (1756-1791)
Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo
c/ Về hội họa
Rem-bran (1606-1669)
Họa sĩ, nhà đồ họa Hà Lan nổi tiếng thế kỷ XVII
d/ Về tư tưởng
Trào lưu triết học Ánh sáng thế kỷ XVII-XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn
Các nhà khai sáng đã có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII và phát triển tư tưởng của châu Âu
Các nhà Khai sáng thế kỷ XVII-XVIII
Rút-xô
1712-1778
Vôn-te
1694-1792

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu