Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 70 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 70 sinh học lớp 8

    Câu 1. Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người. Câu 2. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ? Câu 3. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó ? Câu 4. Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.