Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Tại sao bạn biết?


Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Tại sao bạn biết?

Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Tại sao bạn biết?

Trả lời:

Hình 2 thể hiện bầu không khí trong sạch vì

 

+ có bầu trời trong xanh

+ không có khói bụi, không có các phương tiện giao thông thả khí thải ra ngoài môi trường