Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Trả lời:

Hình 1b chụp thú con đã được sinh ra

Hình 1a chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ

Các bài liên quan