Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Trả lời:

Hiện tại, gia đình Liên có 3 người: bố Liên, mẹ Liên và Liên

Các bài liên quan