Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Trả lời:

Hiện tại, gia đình Liên có 3 người: bố Liên, mẹ Liên và Liên

Các bài liên quan