Hãy viết mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của em


Tây Nquyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh rửng xanh bạt ngàn.

Bài làm tham khảo

Viết câu mở đoạn cho đoạn 1:

    Tây Nquyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh  rửng xanh bạt ngàn.

Viết câu mở đoạn cho đoạn 2:

    Tây Nquvên là mảnh đất của núi rừng, hấp dẫn khách du lịch bời những thảo  nguyên  tươi dẹp nhiều màu sắc.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan