Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.


Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.

- Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.

- Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân).

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu