Hãy nói về những lợi ích của việc ghi lại được âm thanh


Hãy nói về những lợi ích của việc ghi lại được âm thanh

Hãy nói về những lợi ích của việc ghi lại được âm thanh.

Trả lời:

+Việc ghi lại âm thanh giúp cho chúng ta có thể nghe lại được những bài hát, đoạn nhạc hay từ nhiều năm trước.

 +Việc ghi lại âm thanh còn giúp cho chúng ta không phải nói đi nói lại nhiều lần một điều gì đó.

 +Hiện nay người ta có thể dùng băng hoặc đĩa trắng để ghi âm thanh.