Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

Bảng 29.2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

                                                                                 (Đơn vị: %)

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ của nước ta từ năm 1995 và năm 2005 có sự chuyển dịch theo hướng:

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ tăng. Trong đó, tâng nhanh nhất là vùng Đông Nam Bộ (dẫn chứng).

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trurg du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng không xác định giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (dẫn chứng).

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan