Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn - trang 199

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Càng ở vĩ độ cao sự phân bố của các khu sinh học càng ít đa dạng.

Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Trả lời

Theo vĩ độ:

Càng ở vĩ độ cao sự phân bố của các khu sinh học càng ít đa dạng.

Ở vĩ độ 0, có rừng mưa nhiệt đới, xa van, hoang mạc và xa mạc

Ở vĩ độ 90 chỉ có đồng rêu hàn đới

Theo mức độ khô hạn:

Ở nơi càng khô hạn thì sự phân bố của các khu sinh học càng ít đa dạng, rừng mưa nhiệt đới là khu vực có độ ẩm cao và đa dạng về các quần xã sinh vật nhất.

Loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan