Hãy nêu thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)


Thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933.

Dựa vào mục 1 phần Kiến thức cơ bản để trả lời.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu