Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.


Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.

-Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất lao động, hiệu quả cà sức cạnh tranh thấp.

-Một số vấn đề văn hóa-xã hội bức xuca và gay gắt, chậm được giải quyết.

-Tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục triệt để.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu