Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931


Cần nhận xét, khái quát hóa được theo mấy ý.

Cần nhận xét, khái quát hóa được theo mấy ý sau:

-Lãnh đạo phong trào là tổ chức nào ?

-Mục tiêu, hình thức, khẩu hiệu của phong trào.

-Đỉnh cao của phong trào là gì ? Kết quả và hoạt động của nó.

-Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào này là gì ?

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu