Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng


Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).

- Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).
- Cũng thể hiện vũ khí bằng kim loại (trong truyện Thánh Gióng là sắt — ngựa sắt, roi sắt) là vũ khí lợi hại, chống giặc rất hiệu quả.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu