Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng


Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).

- Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).
- Cũng thể hiện vũ khí bằng kim loại (trong truyện Thánh Gióng là sắt — ngựa sắt, roi sắt) là vũ khí lợi hại, chống giặc rất hiệu quả.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan