Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.


Khai thác tổng hợp các tài nguyên biển bao gồm nhiều nội dung.

Khai thác tổng hợp các tài nguyên biển bao gồm nhiều nội dung, tiêu hiểu là hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật biển, hải đảo đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi:

-  Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

-  Ngăn chặn các cách đánh bắt làm tổn hại đến nguồn lợi.

-  Đấu tranh chống tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta để khai thác hải sản.

-   Khai thác hợp lí nguồn lợi yến sào trên các đảo đá.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..