Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp — Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va


Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ "kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự” bằng một thắng lợi quân sự quyết định.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu