Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp — Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va


Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ "kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự” bằng một thắng lợi quân sự quyết định.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước