Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Hãy chỉ vào chồi trên hình 1a. Chồi mọc ra từ trí nào trên thân cây ?

Trả lời:

Chồi mọc ra từ nách lá trên thân cây

Các bài liên quan