Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến về địa lí.


Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi đến cực Nam của lục địa châu Phi.

-     Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi đến cực Nam của lục địa châu Phi, đặt tên là mũi Bão Tố, sau đổi thành mũi Hảo Vọng.

-    Năm 1492, C. Cô-lôm-bô đi tự Tay Ban Nha đến được Cu-ba và một số đảo thuộc vùng biển Ăng-ti, là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

-    Năm 1497, Va-xcơ đơ Ga-ma đã đến được Ca-li-cút (Ấn Độ, 5-1498).

-    Từ năm 1519 đến năm 1521, Ph. Ma-gien-lan là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu