Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt


Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt

Đặt một số hạt lạc (hoặc đậu xanh, đậu đen,...) vào bông ẩm (hoặc giấy thấm hay đất ẩm) khoảng ba, bốn ngày, cắn thận tách hạt ra làm đôi. Hãy chỉ đâu là vỏ, phôi, chất dinh dưỡng của hạt.

Trả lời: