• Câu 1, câu 2 trang 96 sgk sinh lớp 8

  Câu 1, câu 2 trang 96 sgk sinh lớp 8

  Câu 1. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ? Câu 2. Với một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?

 • Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

  Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

  Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.