Hai loại điện tích.

Bình chọn:
4.4 trên 104 phiếu