Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài hai bà trưng

    Soạn bài hai bà trưng

    Câu 1. Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta.Câu 2.Hai Bà Trưng có tài và có chí khí lớn như thế nào?Câu 3. Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất