Giá trị của một biểu thức đại số

Bình chọn:
4.5 trên 147 phiếu