Getting started - Unit 7 - trang 63 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures

GETTING STARTED.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp.

Câu trả lời:

a. grocery store

b. stadium

c. wet market

d. drugstore

e. hairdresser's

f. swimming pool


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan