Getting started - Unit 7 - trang 63 - Tiếng anh 8


Match the names of places found in a neighborhood with the pictures

GETTING STARTED.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp.

Câu trả lời:

a. grocery store

b. stadium

c. wet market

d. drugstore

e. hairdresser's

f. swimming pool


>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu