Euro – Đồng tiền chung của EU


Euro – Đồng tiền chung của EU Ơ-rô, với tư cách là đồng tiền chung của EU đã được đưa vào giao dịch, thanh toán từ năm 1999...

Euro – Đồng tiền chung của EU

Ơ-rô, với tư cách là đồng tiền chung của EU đã được đưa vào giao dịch, thanh  toán từ năm 1999. Đến năm 2004 đã có 13 nước thành viên EU (Bỉ, CHLB Đức, Pháp, Phần Lan, I-ta-li-a, Hà Lan, Áo, Bồ  Đào Nha, Tây Ban Nha, Lúc-xăm-bua, Hi Lạp, Ai-len và Xlô-ve-ni-a) sử dụng ơ-rô là đồng tiền chung. VIệc đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Vì sao có thể nói việc ra đời của đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU ?

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu