EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới


EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung...

EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô). Nhờ những thành công này, EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

Bảng 7.1. Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

Chỉ số

EU

Hoa Kì

Nhật Bản

Số dân (triệu người – năm 2005)

459,7

296,5

127,7

GDP (tỉ USD – năm 2004)

12690,5

11667,5

4623,4

Tỉ trọng xuất khẩu GDP

(% - năm 2004)

26,5

7,0

12,2

Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới

(% - năm 2004)

37,7

9,0

6,25

Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu