EU – Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu...

EU – Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu, các nước thuộc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU. Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại.

EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi hạn chế nhập khẩu những mặt hàng “nhạy cảm” như than, sắt và trợ cấp cho hàng nông sản của EU, làm cho giá nông sản của họ thấp hơn giá của thị trường thế giới.

Hãy dựa vào các thông tin trên, hãy nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu