Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài em vẽ Bác Hồ

    Soạn bài em vẽ Bác Hồ

    Câu 1. Hãy tả lại bức tranh Bác Hồ của bạn nhỏ trong bài thơ.Câu 2. Theo em, những hình ảnh sau có ý nghĩa gì ?Câu 3. Em biết những tranh ảnh, tượng hay bài hát nào về Bác Hồ.

  • Luyện từ và câu trang 50 SGK Tiếng Việt 3

    Luyện từ và câu trang 50 SGK Tiếng Việt 3

    Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ báo thức a) Các nhân vật nào trong bài thơ được nhân hoá ?b) Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?c) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?Câu 2. Dựa vào bài trên, trả lời câu hỏi :

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn