Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học.


Đơn xin học môn tự chọn. Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm. Em tên là: Mai Thị Hoàng Thu,...

Bài làm tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2013

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

   Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm

   Em tên là: Mai Thị Hoàng Thu

   Giới tính: Nữ

   Sinh ngày: 26/8/2002

   Nơi sinh: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

   Địa chỉ thường trú: 30/46 — đường Nguyễn Du, Thành phố Quảng Ngãi.

   Học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm.

   Em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường xét cho em được học môn Tiếng Anh theo chương trình tự chọn.

   Em xin hứa thực hiện nghiêm túc nội quy và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

   Em xin trân trọng cảm ơn.

         Ý kiến cha mẹ học sinh:                                                       Người làm đơn

   Chúng tôi kính mong Ban Giám hiệu nhà

 trường chấp nhận đơn xin học Tiếng Anh                                       Mai Thị Hoàng Thu

của cháu Mai Thị Hoàng Thu.

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường!

                  Kí tên

           Nguyễn Thị Kim Anh

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay