Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện SGK trang 93 - 94


Cây cũng như con người, phải ăn mới lớn được. Cây phải ăn chất màu mới phát triền được.

 

Bài tham khảo

Ý kiến của từng nhân vật

Lí lẽ, dẫn chứng mở rộng

Đất:

chất màu nuôi cây, không có tôi cây không thế lớn được.

Cây cũng như con người, phải ăn mới lớn được. Cây phải ăn chất màu mới phát triền được. Cây bám chặt rễ vào lòng đất. Nhổ cây ra khỏi đất, cây sẽ bị héo khô và chết.

Nước:

Vận chuvển chất màu để nuôi sống câv.

Nước như máu trong cơ thể con người. Nhờ có nước vận chuyển chất màu nên cây mới tươi tốt được. Nếu trời hạn hán không có nước thì cây cối sẽ khô héo và chết đi.

Không khí:

Cây cần khí trời đề sống.

Có đất có nước mà không có khí trời cây sẽ yếu đi. vàng lá rồi chết. Cây cũng giống con người cần không khí để thở. Nếu bịt kín cây lại trong phòng, cây sẽ thiếu không khí, cây sẽ vàng vọt và chết dần.

Ánh sáng:

Làm cho câv có màu xanh.

Ánh sáng sẽ giúp tổng hợp nên chất diệp lục cho cây, làm cho cây có màu xanh. Nếu không có ánh sáng, cây sẽ yếu ớt, trắng bợt rồi chết. Muốn cây có màu xanh phải chọn chỗ có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào.