Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ?


Hiện nay, thủ công nghiệp ở nước ta chủ yếu phát triển dưới dạng các hộ gia đình.

Hiện nay, thủ công nghiệp ở nước ta chủ yếu phát triển dưới dạng các hộ gia đình phát triển để phục vụ cho việc xuất khẩu. Các sản phẩm thường có hình thưc đẹp mắt,mẫu mã đa dạng.
Ngoài ra, còn có hình thức thủ công là nghề phụ để phục vụ cho thời kỳ nhàn rỗi. Nhìn chung thủ công nghiệp có quy mô nhỏ và phát triển với mục đích duy trì nghề cổ truyền nhưng đem lại thu nhập cao.
 
 
 

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu