Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa ?


Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa

Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa : kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm vì độc lập của dân tộc...

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu