Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết: - Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.


Dựa vào hình 19.1 và 19.2.

Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết:

- Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.

Hướng dẫn giải: 

Các nhóm đất từ cực về Xích đạo: băng tuyết, đất đài nguyên; đất pốt dôn; đất nâu; xám rừng lá rộng ôn đới; đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao; đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng; đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm; đất xám hoang mạc, bán hoang mạc; đất đỏ, nâu đỏ xavan; đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan