Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết: - Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực vé Xích đạo.


Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết:

Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết: - Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực vé Xích đạo.
Hướng dẫn giải:

   Các kiểu thảm thực vật từ cực về Xích đạo: hoang mạc lạnh; đài nguyên; rừng lá kim; rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới; rừng cận nhiệt ẩm; rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt; hoang mạc, bán hoang mạc; thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao; xa van, cây bụi; rừng nhiệt đới, xích đạo.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan