Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục


Học sinh tự làm

Trả lời:

Học sinh tự làm

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu