Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Tập đọc: đơn xin vào đội

  Tập đọc: đơn xin vào đội

  ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINh Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gửi : - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng - Ban chỉ huy Liên đội

 • Soạn bài đơn xin vào đội

  Soạn bài đơn xin vào đội

  1. Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ? Trả lời: Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội. Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :

 • Tập làm văn: chơi thuyền

  Tập làm văn: chơi thuyền

  1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) Đội thành lập ngày nào?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn