Đơn thức đồng dạng.

Bình chọn:
4.2 trên 259 phiếu