Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài đối đáp với vua

  Soạn bài đối đáp với vua

  Câu 1.Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?Câu 2.Cao Bá Quát có mong muốn gì ?Câu 3. Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?Câu 4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát ?

 • Kể chuyện đối đáp với vua

  Kể chuyện đối đáp với vua

  Câu 1. Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.Câu 2.Kể lại toàn bộ câu chuyện :Tranh 1 : Cậu bé Cao Bá Quát chợt nảy ra một ý là phải nhìn rõ mặt nhà vua. Để thực hiện được ý muốn đó

 • Chính tả đối đáp với vua

  Chính tả đối đáp với vua

  Câu 1.Nghe - Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau bChứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau.Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn