Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài đôi bạn

    Soạn bài đôi bạn

    1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ? 2. Mến thấy thị xã có gì mới lạ ? 3. Mến có hành động gì đáng khen ? 4. Em hiểu câu nói của người bố là thế nào ?

  • Kể chuyện bài đôi bạn

    Kể chuyện bài đôi bạn

    a) Đoạn 1 : Trên đường phố Thành và Mến kết bạn với nhau từ hồi Thành rời thành phố sơ tán về nông thôn, quê của Mến để tránh sự ném bom phá hoại của giặc Mĩ.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn