Đọc bài văn Vịnh Hạ Long SGK trang 70,71 và trả lời câu hỏi


Núi non,sóng nước tươi đẹp của Hạ Long là một bộ phận của non sông Việt Nam gấm vóc mà nhân dân ta đời nọ tiếp dời kia mãi mãi giữ gìn.

a) Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn trên.

b) Phần thân bài gồm có mấy đoạn? Mỗi đoạn miêu tả những gì?

c) Những câu văn in đậm có vai trò gì trong mỗi đoạn và trong cả bài?

Trả lời

a)    Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn trên.

Mở bài: Câu mở  đầu: Vinh Hạ Lonq là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.

Thân bài: Gồm 3 đoạn tiếp theo, mỗi đoạn tả một đặc điểm của cảnh.

Kết bài: Câu văn cuối: Núi non, sóng nước tươi đẹp của Hạ Long là một bộ phận của non sông Việt Nam gấm vóc mà nhân dân ta đời nọ tiếp dời kia mãi mãi giữ gìn.

b)    Phần thân bài gồm ba đoạn, mỗi đoạn tả một đặc điểm cùa cảnh:

- Đoạn 1: Tả sự kì vĩ cùa vịnh Hạ Long với sự bố trí cùa hàng nghìn đảo.

- Đoạn 2: Tả vẻ đẹp duyên dáng của vịnh Hạ Long được tạo bởi cái tươi mát của sóng nước và rạng rỡ của đất trời lúc nào cũng bát ngát, trẻ trung.

- Đoạn 3: Tả những nét hấp dẫn riêng biệt làm rung động lòng người qua các mùa trong năm

c) Những câu văn in đậm có vai trò trong mỗi đoạn và trong cả bài là:

- Ở mỗi đoạn, các câu văn in đậm giữ vai trò mở đầu mỗi đoạn, nêu ý bao quát của toàn đoạn.

- Với cả bài, các câu văn in đậm nêu đặc điểm của cảnh được miêu tả.