Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên.


Các vùng đất badan ở Tây Nguyên cũng là nơi phân bố cây công nghiệp.

Các vùng đất badan ở Tây Nguyên cũng là nơi phân bố cây công nghiệp: các cao nguyên Plei-ku, Đắk Lắk, Mơ Nông,... với các cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu,...

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu