Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận

  Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận

  Câu 1. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Các câu thơ nào cho biết điều đó?Câu 2. Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào?Câu 3. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.Câu 4. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

  Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

  Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa biết hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn này.

 • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

  Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

  I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra nhận xét.II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tóm tắt bản tin sau bằng 3 hay 4 câu.Câu 2. Dựa theo cách trình bày bài Vẽ về cuộc sống an toàn, em hãy viết phần tóm tắt in đậm cho bài báo Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng "Ai là gì?"Câu 3. Xác định vị ngữ của câu vừa tìm được.Câu 4. Những từ nào có thể làm vị ngữ trong câu "Ai là gì?\'

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn