Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (trang 146 sgk)


1. Địa hình

1. Địa hình
- Những đặc điểm chính của địa hình.
- Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Khí hậu
- Các nét đặc trưng về khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự khác biệt giữa các mùa,...).
- Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.
3. Thuỷ văn
- Mạng lưới sông ngòi.
Đặc điểm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, chế độ nước,...).
Vai trò của sông ngòi với đời sống và sản xuất.
- Hồ : Các hồ lớn. Vai trò của hồ.
- Nước ngầm : Nguồn nước ngầm. Khả năng khai thác. Chất lượng nước đối với đời sống và sản xuất.
4. Thổ nhưỡng
- Các loại thổ nhưỡng. Đặc điểm của thổ nhưỡng. Phân bố thổ nhưỡng.
- Ý nghĩa của thổ nhưỡng đối với sản xuất.
- Hiện trạng sử dụng đất.
5. Tài nguyên sinh vật
- Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt chú ý tới độ che phủ rừng).
- Các loại động vật hoang dã và giá trị của chúng.
- Các vườn quốc gia.
6. Khoáng sản
- Các loại khoáng sản chính và sự phân bố.
- Ý nghĩa của khoáng sản đối với phát triển các ngành kinh tế.
Kết luận : nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinh tế - xã hội.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu