Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Đông Nam Bộ

Bình chọn:
3.1 trên 17 phiếu

Bảng 31.1. Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ

Bảng 31.1. Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ cũng gặp không ít khó khăn: trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm ti lệ thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và đô thị ngày càng tăng. Việc bảo vệ môi trường đất liền và biển là nhiệm vụ quan trọng của vùng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan