Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ?


Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ? 

Trả lời:

Nếu một mắc xích trong chuỗi thức ăn bị đứt sẽ ảnh hưởng đến sự sống của toàn bộ sinh vật trong chuỗi thức ăn. Nếu không có cỏ thì bò sẽ chết, con người cũng không có thức ăn. Nếu không có cá thì các loài tảo, vi khuẩn trong nước sẽ phát triển mạnh làm ô nhiễm môi trường nước và chính bản thân con người cũng không có thức ăn.